Het aanleren van de duiksport:

Onder ‘verzachtende omstandigheden’ van temperatuur, zichtbaarheid en beperkte diepte krijgt elke duiker ongeacht zijn leeftijd en kennis de mogelijkheden de duikuitrusting op een correcte manier te gebruiken, de vele gevaren onder en bovenwater te begrijpen, te herkennen en te voorkomen, en bij risicovolle situaties adequaat te reageren en/of in te grijpen.

Young Divers beschikken over een duidelijk jeugdbeleid en jeugdsportplan, opgevolgd en uitgevoerd door alle jeugdduik instructeurs en begeleiders. Gecontroleerd en geëvalueerd door het de klasverantwoordelijke jeugdduikinstructeur, het hoofd van de jeugdduikschool in samenwerking met de NELOS commissie duiken en jeugdduiken.

Sport gerelateerde en sport overschrijdende doelstellingen vullen elkaar aan. Jeugdduiken staat  voor het leren van nieuwe sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor de rest van het leven zoals:  vertrouwen, luisteren, communiceren, begrip en respect voor anderen, maar ook leren omgaan met ongekende situaties en de beheersing van het lichaam, in een 4 dimensionale omgeving (onder – boven – diepte en tijd).

Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod en worden spelenderwijze aangeleerd. Tijdens deze spelsituaties leren de jeugdduikers hun lichaam beheersen (motoriek) in een vreemd milieu en ontdekken ze via aangereikte opgaven nieuwe natuurkundige begrippen.

Ook nevenactiviteiten worden gepland, die de familiale sfeer en de communicatie tussen de ouders, jeugdduikers, begeleiders en instructeurs, versterken, zoals het piratenfeest, het onder- en bovenwaterspel….

Brevetten

De opbouw van de jeugdduikopleiding  -14 jaar bestaat uit het behalen van drie jeugdduik brevetten.
In volgorde: Bronzen Dolfijn – Zilveren Dolfijn – Gouden Dolfijn.

Kostprijs
 • Bronzen Dolfijn - 35 euro

  Zilveren Dolfijn - 35 euro

  Gouden Dolfijn - 35 euro 

Wanneer?
 • Start nieuwe leden: januari

  Gratis initiatie lessen: op aanvraag van september tot januari 


Zwembad training

September tot juni

Als jeugdduikschool staan we garant voor een duikopleiding op maat van de jongeren en aangepast aan ieder zijn eigen kunnen en vaardigheden.

Kostprijs
 • De zwembadlessen zijn inbegrepen in het jaarlijks lidgeld

Wanneer?
 • Zaterdagochtend van 10:00 - 11:00 
  Samenkomst in het zwembad om 9:30


Openwaterduiken

Juni tot september

Onze wekelijkse trainingen in het zwembad bereiden de jeugd voor op het echte werk.
Duiken in open water, op zoek naar fauna en flora en enkel omringt door het geluid van bellen…. Hier kijken onze jongeren elk jaar naar uit

Kostprijs
 • Volgende zaken zijn reeds inbegrepen in het jaarlijks lidgeld:

  • Duikmateriaal
  • Vullen van de duikfles
Wanneer?
 • Zaterdag voormiddag - van juni tot september.

  Zie onze agenda voor een gedetailleerde planning.