Zwembad training

September tot juni

Al onze opleidingen starten in het zwembad

Van september tot juni tijdens de wekelijkse zwembadtraining in het VITA Scheldebad van Temse.
Enkel duikers / jeugdduikers in opleiding worden toegelaten tijdens de zwembadtrainingen.

De indeling van de groepen tijdens de zwembadtrainingen gebeurt op basis van het bereikt niveau, de les wordt gegeven in kleine groepen met minstens één instructeur per 4 jeugdduikers. Deze manier van lesgeven versterkt vooral bij de jongste jeugdduikers de vertrouwensband.

De jeugdduikschool Young Divers schenkt veel aandacht aan sociale vaardigheden opgelegd door het nieuwe en soms vreemd onderwatermilieu. Onze jeugdduikers leren over de gevaren, de verantwoordelijkheden  het respect voor anderen en voor het materiaal en het vertrouwen in elkaar (buddy systeem).

De jeugdduikinstructeur werkt steeds met een vooraf uitgewerkt lesplan opgesteld volgens eigen inspiratie en creativiteit.
Hierbij maakt hij of zij gebruik van het opleidingsschema en normen opgesteld door NELOS .
Dit opleidingsschema biedt ondersteuning voor de instructeurs- en begeleiders jeugdduiken bij het opstellen van hun zwembadtrainingen. Tijdens de praktische uitvoering van de les kan hij of zij steeds gebruik maken van het beschikbare en gevarieerde spel- en didactisch materiaal.

Een zwembad les heeft op zich geen einddoel maar wordt gezien als een onderdeel van een geheel. Zo kan het aanleren van een duikvaardigheid gespreid worden over verschillende zwembadtrainingen wat het recreatief karakter van de opleiding weerspiegeld. De nodige vaardigheden worden nauwlettend opgevolgd, gecontroleerd en geëvalueerd door de instructeur, verantwoordelijk voor de groep en het hoofd van de jeugdduikschool.

Douchen gebeurt onder supervisie van de begeleider met toezicht, en voor het omkleden wordt er enkel gebruik gemaakt van strikt gescheiden kleedcabines  (jongen – meisjes – heren  – dames)