Wie zijn wij?

YOUNG DIVERS vzw is een jeugd duikschool, aangesloten bij NELOS

Provinciaal bij AVOS of de Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en –Sport, een vzw die duiksportverenigingen uit de brede regio Antwerpen en rand Oost-Vlaanderen groepeert.

De provinciale verenigingen bieden de aangesloten clubs (lid van NELOS) allerlei diensten aan in het kader van het duikonderricht.

De aansluiting van Young Divers bij AVOS is een gevolg van de geografische ligging van Temse en door de nauwe samenwerking met verschillende duikclubs gelegen in de regio Antwerpen aangesloten bij AVOS.

Federaal bij De Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport, of afgekort NELOS, dit is een niet-commerciële Vlaamse duikliga, en is met zijn meer dan 10.000 leden de grootste duikfederatie van Vlaanderen.

Nationaal bij BEFOS de Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en- Sport (Fédération Belge de Recherches et d’Activités Sous-Marines). Zij werd opgericht in 1957, en is stichtend lid van de Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques afgekort CMAS.
De bijna driehonderd clubs aangesloten bij BEFOS leveren door de CMAS erkende duikbrevetten af en zijn dus wereldwijd erkend.

Onze missie

Wij willen jeugdduiken promoten als meer dan een sport.
Via onze kwaliteitsvolle opleiding (kwaliteitslabel) met instructeurs en begeleiders jeugdduiken die niet alleen beschikken over de algemene competenties maar ook over de attitudes en skills die nodig zijn om vol passie en geduld jongeren in kleine groepjes op een aangename maar veilige manier te leren duiken.
Via een jeugdduikopleiding waarbij niet alleen het aantal leden belangrijk is, maar waar men rekening houdt met de mentale- en sociale en cognitieve vaardigheden van het kind. Een opleiding uitgaande van uit de eigenheid van elk kind of tiener en waar ze de nodige aandacht en ruimte krijgen om zichzelf te zijn.
Via het democratisch lidgeld en door het in bruikleen geven van openwater duikmateriaal willen wij meer jongeren de kans geven om zich via de duiksport verder evenwichtig te ontwikkelen en te genieten van het onderwaterleven met respect voor elkaar en voor de natuur.

Als duikschool zijn wij eigentijds: wij vernieuwen ons steeds door kritisch te bekijken in hoeverre we in onze missie slagen.

Bekijk hier ons aanbod

Onze visie

Jeugdduiken:

Alle jongeren vanaf de leeftijd van 8 jaar tot 13 jaar zijn welkom, in het jaar waarin de tiener 14 jaar wordt is aansluiting bij de Young Divers vzw als jeugdduiker niet meer mogelijk, zij dienen de “volwassen” duikopleiding te starten.
Echter, indien de tiener al lid is van de Young Divers vzw kan hij of zij bij de Young Divers blijven tot en met het jaar waarin de jeugdduiker 18 jaar wordt.

Nieuwe leden kunnen gratis 3 initiatielessen te volgen voor ze definitief beslissen toe te treden tot Young Divers. Na de derde initiatie krijgen de ouders of voogd een uitnodiging om samen met het kind of tiener een informatie vergadering bij te wonen die duidelijkheid schept over de voorwaarden, de gevaren van het duiken, en de verwachtingen die Young Divers stelt ten opzichte van de kandidaat jeugdduiker en de ouders.

Nieuwe leden dienen te voldoen aan een aantal eisen, de belangrijkste zijn: de ouders moet toestemming verlenen, het kind of tiener moet medisch geschikt zijn en vlot 50 meter kunnen zwemmen, …

Het eerste jaar van aansluiting is een proefjaar, wanneer de jeugdduiker zich niet houdt aan de reglementen of interne afspraken, roekeloos of ongepast gedrag vertoont kan de Young Divers vzw eenzijdig het lidmaatschap beëindigen.

Jeugdduikschool:

De jeugdduikschool Young Divers vzw beschikt over voldoende enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers. die de clubmissie een inhoud geven, en een kader vormen om de continuïteit van de jeugdduikschool te bewaken.  Zij zorgen ervoor dat de huidige en toekomstige leden hun favoriete sport op een kwalitatief goede en betaalbare wijze kunnen blijven beoefenen. Om de jeugdduikers op een recreatieve, maar pedagogisch verantwoorde manier duiklessen te kunnen geven dienen alle instructeurs- en begeleiders jeugdduiken de verplichte opleidingen, bijscholingen en evaluaties te volgen, dit volgens de normen, de waarden en het reglement jeugdduiken van de federatie NELOS.

Deze normen, waarden en reglementen opgesteld door de federatie NELOS omvatten niet alleen de afspraken waar de jeugdduiker zich aan moet houden, maar tevens ook de regelgeving voor de instructeurs en begeleiders.

Young Divers vzw organiseert en helpt mee aan verschillende projecten zowel op gemeentelijke, regionaal, federaal en zelfs op Nationaal vlak.

Dank zij de goede samenwerking, de steun van de gemeente en de federatie, het krijgen van subsidies, de deelname aan of inrichten van initiaties en sportkampen, en de talrijke inspanningen die worden geleverd door de ouders, de instructeurs en de begeleiders, zijn we in de mogelijkheid om de Young Divers vzw financieel in evenwicht te houden, waardoor een budgetvriendelijke lidmaatschapsbijdrage van het jeugdduiken kan behouden worden.